آیین آغاز سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

آیین آغاز سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

آیین آغاز سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز یکشنبه با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس هیات موسس و هیات امناء در پردیس واحد دانشگاهی تهران شمال برگزار شد.